OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Kulikowski

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Ustińskoje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Połoniewiczi

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dzierżyński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Miejsce pracy - miejscowość: Połoniewiczi

Areszt: 02.11.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 66, 68, 71 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski, członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 09.02.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 13835-s