OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Kurnatowski

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Smoleńsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) od 1933 do 1935

Areszt: 12.01.1938

Wyrok: 17.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Japonii

Śmierć: 28.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 11.11.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski