OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bronisław Kucharczyk

Imię ojca: Józef

Miejsce urodzenia: Nowaszino

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zasławski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nowaszino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zasławski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 19.02.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 26.03.1963

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 6553-s