OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Kucko

Imię ojca: Wincenty

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Sujda

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Wysokoje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: krasnogwardiejski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: magazynier

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1925-1935

Areszt: 27.09.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

Oskarżenie: art. 58-10-11 kk RFSRR

Śmierć: 03.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938