OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Teofil Kuczyński

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Żłobina

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Areszt: 10.05.1937

Wyrok: 01.06.1937

Organ Sądzący: sesja wyjazdowa Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: art. 58-8, 58-9, 58-11 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 01.06.1937

miejscowość: Chabarowsk

Rehabilitacja: 21.05.1959

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Chabarowskiego, P-92785