OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wiktor Krześniewski

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1902

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Aleksandrowskoje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bogotolski

Kraj, republika ZSRR: Kraj Krasnojarski

Zawód: księgowy

Areszt: 26.10.1937

Wyrok: 02.12.1937

Organ Sądzący: trójka UNKWD Kraju Krasnojarskiego

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Krasnojarsk

Rehabilitacja: 24.04.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Krasnojarskiego, P-10867