OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bolesław Łajkowski

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Żiguli

Narodowość: Polak

Zawód: stróż

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 24.03.1938

Wyrok: 04.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. art. 58-8, 58-9 i 58-13

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 11.06.1938

miejscowość: Kujbyszew

Rehabilitacja: 01.09.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa PRIWO

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Samarskiego