OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Władysław Łarincew

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1889

Miejsce urodzenia: Brzozów

Kraj, republika ZSRR: Austro-Węgry

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kursk

Wykształcenie: niższe

Miejsce pracy - miejscowość: Kursk.

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 04.11.1937

Wyrok: 03.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: działalność antysowiecka

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 27.07.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Kurskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie