OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bolesław Adamowicz

Imię ojca: Tadeusz

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Newel

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kalinińska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nowosokolniki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kalinińska

Wykształcenie: niższe

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 02.04.1938

Wyrok: 05.06.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: członek kontrrewolucyjnej organizacji terorystyczno-trockistowskiej

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 10.02.1990

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski