OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stefan Lewandowski

Imię ojca: Stefan

Rok urodzenia: 1907

Miejsce urodzenia: Mińsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: robotnik

Areszt: 24.08.1937

Wyrok: 28.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz polskich organów wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 11.03.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB BSRR, 11549-s