OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Lewicki

Imię ojca: Konstanty

Rok urodzenia: 1915

Miejsce urodzenia: Bereżanowka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Kraj, republika ZSRR: Ukraina

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Niżnij Baksan

Kraj, republika ZSRR: Kabardyno-Bałkarska ASRR

Zawód: robotnik

Areszt: 22.01.1938

Wyrok: 25.03.1938

Organ Sądzący: GUGB NKWD

Oskarżenie: art. 58-6 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

Rehabilitacja: 11.03.1990

Organ rehabilitujący: Prokuratura Kabardyno-Bałkarskiej ASRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Kabardyno-Bałkarskiej - materiały w opracowaniu, AUD № 4860-P.