OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Mieczysław Lejtan

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1907

Miejsce urodzenia: Białystok

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorki

Areszt: 26.12.1937

Wyrok: 07.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10 cz. 1

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 16430