OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Zygmunt Leonowicz

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1903

Miejsce urodzenia: Leningrad

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Dzierżyńsk

Zawód: księgowy

Areszt: 19.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 8048