OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Edward Leonowicz

Imię ojca: Wincenty

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Mińsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: ślusarz-hydraulik

Miejsce pracy - miejscowość: Mińsk

Areszt: 04.11.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68a kk BSRR - szpiegostwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

Rehabilitacja: 28.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 25119-s