OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bolesław Lipski

Imię ojca: Władysław

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Pintki-Grensk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: łomżyńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: mazowiecki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Krasnogwardiejsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: pracownik kolei

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 22.08.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938