OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maksym Łukaszyk

Imię ojca: Akim

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Błoń

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: puchowicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: kapitan

Areszt: 14.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: spisek wojskowy i szpiegostwo

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 28.10.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski