OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Otto Łukowski

Imię ojca: Ludwik

Rok urodzenia: 1900

Miejsce urodzenia: Dreisburg

Kraj, republika ZSRR: Prusy

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Guczkowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Wykształcenie: średnie

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.03.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski