OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Lach

Imię ojca: Konstanty

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Wilno

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorki

Zawód: szewc

Areszt: 16.12.1937

Wyrok: 17.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 8277