OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Lachowicz

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Tinkowcy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tinkowcy

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 10.07.1938

Wyrok: 03.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 25.09.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego