OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Atanazy Lachowski

Imię ojca: Szymon

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: Szirki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: boguszowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Witebsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: witebski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: średnie

Zawód: dyspozytor

Areszt: 16.11.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64, 68, art. 72, 76 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 09.05.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 8000-P