OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Teodor Makarowski

Imię ojca: Szymon

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: Kirpicziki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: Północny Kraj

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wocholewski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: B. Aleksiejewskoje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: maliński

Wykształcenie: niższe

Zawód: ładowacz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 30.03.1938

Wyrok: 05.06.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: propaganda kontrrewolucyjna

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 08.06.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski