OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Roman Bieliński

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1908

Miejsce urodzenia: Grodzisk

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Powiat, rejon, ujezd, okręg: g.niżnijtagił

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: swierdłowska

Zawód: fryzjer

Areszt: 15.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego