OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Paweł Makszewski

Imię ojca: Łukasz

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Nowiczki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak (Rosjanin)

Miejsce zamieszkania: Strelna

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: kierowca

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.11.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

Oskarżenie: art. 17-58-8, 58-10-11 kk RFSRR

Śmierć: 03.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938