OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Zachar Malecki

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1878

Miejsce urodzenia: Odessa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Miejsce pracy - rejon: pierwomajski

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 27.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo i dywersjana rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski