OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Malecki

Imię ojca: Osip

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Francdorf

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: lubelska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: garwoliński

Narodowość: Polak

Powiat, rejon, ujezd, okręg: Bałachniński

Zawód: kierowca

Areszt: 20.11.1937

Wyrok: 07.01.1938

Organ Sądzący: Kolegium Specjalne

Oskarżenie: agitacja antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 19163