OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Malinowski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Dryssa

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Połock

Powiat, rejon, ujezd, okręg: połocki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: stróż

Areszt: 12.01.1938

Wyrok: 13.04.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 72, 76, 64 kk BSRR - antysowiecka agitacja, członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 26.10.1989

Organ rehabilitujący: Prokurator Obwodu Witebskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego