OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Malinowski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Wołyńce

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Połock

Powiat, rejon, ujezd, okręg: połocki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: stróż

Areszt: 12.01.1938

Wyrok: 12.04.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 64, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 26.10.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Witebskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 16817-P