OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maria Malkiewicz

Imię ojca: Ferdynand

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Rożnowszczyzna

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lepelski

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Zabiele

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wietryński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnica

Areszt: 23.08.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - współpraca z polskim wywiadem

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Połock

Rehabilitacja: 12.10.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego