OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kuźma Bielkiewicz

Imię ojca: Jarosław

Rok urodzenia: 1882

Miejsce urodzenia: Nikołajewsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: Primorski Kraj

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mieżeninowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tomski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: leśnik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 15.03.1938

Wyrok: 29.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 01.06.1938

Rehabilitacja: 00.09.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego