OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bolesław Marcinkiewicz

Imię ojca: Bolesław

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Zazonnaja

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kowieńska

Kraj, republika ZSRR: Litwa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Judino

Zawód: ślusarz

Miejsce pracy - miejscowość: Judino

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) od 1917 do 1919

Areszt: 05.12.1937

Wyrok: 22.02.1938

Organ Sądzący: NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6. polski szpieg, dyksredytacja przywódców partii, władzy radzieckiej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

miejscowość: Kazań

Rehabilitacja: 17.12.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Tatarstan