OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Witold Marcoń

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1912

Miejsce urodzenia: Proskurów

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: monter

Miejsce pracy - miejscowość: Moskwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: przynależnośc do organizacji Związek Patriotów Polskich

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.10.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski