OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wiktor Mietlicki

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1914

Miejsce urodzenia: Łukaszi

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zasławski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Łukaszi

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zasławski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 19.02.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 30.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 30117-s