OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Mikosza

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1912

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: puchowicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Czurtan

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gajnski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: permska

Areszt: 17.08.1937

Wyrok: 11.09.1937

Oskarżenie: działalność kontrrewolucyjna, powstaniec, sabotaż, agitacja antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć: 25.09.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Permskiego