OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Moroz

Imię ojca: Nikita

Rok urodzenia: 1874

Miejsce urodzenia: Werchnije Morozy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lepelski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kabanicha

Zawód: magazynier

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 29.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938