OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Niewola

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1905

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: radomska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Lepel

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lepelski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: szofer

Miejsce pracy - miejscowość: Lepel

Areszt: 11.01.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: 18 kk BSRR - przynależność do organizacji antysowieckiej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

Rehabilitacja: 18.04.1961

Organ rehabilitujący: Sąd Najwyższy BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 10866-p