OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stefan Niedźwiecki

Imię ojca: Pimen

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Ułła

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bieszenkowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Ułła

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bieszenkowicki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: mechanik

Areszt: 06.10.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64, 68, 71, 76 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

Rehabilitacja: 13.08.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 12186-P