OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Nikodem Niemysski

Imię ojca: Adolf

Rok urodzenia: 1880

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Irkuck

Wykształcenie: niższe

Zawód: inżynier

Miejsce pracy - miejscowość: Irkuck

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 16.03.1938

Wyrok: 29.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: po -10, -11 kk RFSRR

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 01.06.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 11.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Irkuckiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 15675