OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Feliks Nitecki

Imię ojca: Wincenty

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Korzunowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: rossoński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Korzunowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: rossoński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: magazynier

Areszt: 28.08.1938

Wyrok: 03.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, art. 72 kk BSRR - szpiegskaja i działalność antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 14.01.1964

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 12793-P