OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Nowak

Imię ojca: Szymon

Rok urodzenia: 1872

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nikołajewsk nad Amurem

Zawód: stróż

Areszt: 06.10.1937

Wyrok: 11.11.1937

Organ Sądzący: NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Nikołajewsk nad Amurem

Rehabilitacja: 31.07.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Kraju Chabarowskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Chabarowskiego, P-96043