OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Nowakiewicz

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Warszawa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niepełne wyższe

Zawód: wykładowca

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.01.1937

Wyrok: 20.06.1938

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Kommunarka

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.09.1991

Organ rehabilitujący: Główna Prokuratura Wojskowa ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka