OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Nowalski

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1889

Miejsce urodzenia: Łódź

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: elektromonter

Miejsce pracy - miejscowość: Mińsk

Areszt: 05.11.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 72"a" kk BSRR - agitacja kontrrewolucyjna

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Smoleńsk

Rehabilitacja: 26.08.1957

Organ rehabilitujący: Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 12253-s