OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kondratij Okuniewski

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1878

Miejsce urodzenia: Pieńkowki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kamieniecko-podolska

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorki

Zawód: zwrotniczy

Miejsce pracy - miejscowość: Gorki

Areszt: 08.01.1938

Wyrok: 07.02.1938

Organ Sądzący: Kolegium Specjalne

Oskarżenie: art. 58-6-9

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 17031