OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Lew Orłow

Imię ojca: Leontyn

Rok urodzenia: 1903

Miejsce urodzenia: Kukliczi

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Narofominsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Wykształcenie: niższe

Zawód: naczelnik kancelarii

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 26.01.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Niemiec

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.12.1965

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski