OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adela Ostaniewicz

Imię ojca: Grzegorz

Rok urodzenia: 1885

Miejsce urodzenia: Dzisna

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Połock

Powiat, rejon, ujezd, okręg: połocki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: sprzątaczka

Areszt: 22.08.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Połock

Rehabilitacja: 11.06.1987

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego