OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Zygmunt Ostrzyński

Imię ojca: Wiktor

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: Bostowaja Rudnia

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: BBK

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miedwieżegorski

Kraj, republika ZSRR: Karelska ASRR

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 17.11.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

Oskarżenie: art. 58-10-11

Wyrok: rozstrzelany

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja: 07.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokurator Karelii

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Karelia