OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Bińkowski

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1871

Miejsce urodzenia: Warszawa

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Chor

Kraj, republika ZSRR: Kraj Dalekowschodni

Zawód: pracownik kolei

Areszt: 15.09.1937

Wyrok: 24.04.1938

Organ Sądzący: Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 01.06.1938

miejscowość: Chabarowsk

Rehabilitacja: 28.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Kraju Chabarowskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Chabarowskiego, P-95050