OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Mikołaj Ostrowski

Imię ojca: Timofiej

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Popowa Grebla

Powiat, rejon, ujezd, okręg: jampolski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Grickowszczina

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: analfabeta

Zawód: robotnik

Miejsce pracy - miejscowość: Żdanowicze

Areszt: 28.10.1937

Wyrok: 13.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 76 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 26.10.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB BSRR, 15005-s