OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Pawłowski

Imię ojca: Osip

Rok urodzenia: 1889

Miejsce urodzenia: Dębowa Góra

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: skierniewicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: dyrektor

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1907-1937

Areszt: 28.04.1937

Wyrok: 02.12.1937

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR, sesja wyjazdowa w Leningradzie

Oskarżenie: art. 58-7-8-11 kk RFSRR

Śmierć: 02.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938