OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Pawłowski

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1878

Miejsce urodzenia: Chreszczennoje

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: połocka

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Korniejewka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: szewczenkowski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: charkowska

Kraj, republika ZSRR: USRR

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: cieśla

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 13.08.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: dwójka

Oskarżenie: art. 54-6-10 cz. 1, art. 54-11 członkostwo w POW, szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.12.1937

miejscowość: Charków

Rehabilitacja: 22.07.1966

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji obwodu charkowskiego (Ukraina), 023437