OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kazimierz Pawłowski

Imię ojca: Stefan

Rok urodzenia: 1911

Miejsce urodzenia: Anżero-Sudżeńsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: nowosybirska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: średnie

Zawód: szofer

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: kandydat na członka KPZR

Areszt: 25.10.1937

Wyrok: 20.11.1937

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 02.12.1937

Rehabilitacja: 09.09.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego